İK Politikamız

En önemli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan Teknozone Group’un insan kaynakları politikası alanında ve mesleğine uzman, motivasyonu yüksek, sosyal etkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek üzerine kurulmuştur.

İnsan Kaynakları Politikamız

 • Doğru kişilerin doğru pozisyonda istihdamını sağlamak
 • İşçi sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve husurlu bir çalıştırma ortamı oluşturmak
 • Yeni pozisyonlar için öncelikle grup içerisindeki insan kaynağını değerlendirmek
 • Çalışanların bilgi ve becerilerine uygun görevler almasını sağlamak
 • Her kademedeki çalışanların moral motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak
 • Çalışanlar için eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları hazırlamak
 • Çalışan performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek
 • Lise ve üniversite öğrencilerine staj imkanı sunmak
 • Açık iletişim ortamı sağlamak,
 • Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek.
 • İK sayfası bence gayet uygun sadece başvurulan pozisyona aşağıdaki birimleri ekleyebilirsiniz,