Endüstriyel Mutfaklarda Ozon Gazı Kullanımı

Endüstriyel Mutfaklarda çok yoğun kullanım, yiyecek çeşitliliği, çalışan sayısı fazlalığı ve yeterli hava sirkülasyonu olamamasından kaynaklı koku ve dezenfeksiyon sorunları yaşanmaktadır. Bu kokular bir süre sonra kalıtsal hale gelip mutfağın hijyenini ve naturel kokusunu tehdit etmektedir.

Bu problemleri kimyasal kalıntısı bırakmayan portatif ya da sabit ozon jeneratörleri çözüme ulaştırmak artık mümkün. Böylelikle koku probleminin önüne geçmekle kalmaz mutfağın hijyeni sürekli hale gelmiş olmaktadır. Ayrıca ozon jeneratörlerinde herhangi bir sarf malzeme kullanılmadığından ekonomik olarak ta diğer dezenfeksiyon yöntemlerinin önüne geçilmiş olur.

 

Uygulama dozajları ve ozon jeneratörü modelinizi belirlemek için ilgili bilgiler ozon gazını mühendislik çözümleriyle proses uygulayıcı firmanızca sağlanacaktır.