Tekstilde Ozon Gazı Kullanımı

Ozon gazının tekstil ve yan sanayisinde kullanımı akademik araştırmaların da etkisiyle uzun yıllardır sektörde kullanılmaktadır. Sektörde kimyasal kullanımının alternatifi olmasının getirdiği maddi katkının yanında kimyasallara göre daha yüksek oksitleme gücü ve etkisi , özelliği nedeniyle çevreye olumsuz kalıntı bırakmaması kullanımının önemini arttırmıştır.

Ozon uygulamalarının sektör ve yan sanayisinde kullanımına bakacak olursak,  iplik ya da kumaş üzerinde renk ağartma ve efekt verme , denim ürünlerde geri boyama alma ve efekt işleminde ayrıca yine sektör içerisinde sorun olarak kabul edilen atık suyun renksizleştirilmesinde etkili olarak kullanılmaktadır.

İplik ya da Kumaş üzerinde Renk Ağartma işleminde Ozon Gazı Kullanımı

Ozonun oksidatif bir madde ve aktif oksijen kaynağı olması, pamuklu kumaşların ve ürünlerin ön terbiye aşamalarından ağartma işlemlerinde sodyum hipoklorit,  sodyum klorit ve hidrojen peroksite alternatif olmasını sağlamıştır. Ozon, diğer ağartıcı kimyasallara göre artık madde açığa çıkarmaması, çevreye zararlı olmaması, düşük sıcaklıklarda da etkin olması açısından tekstil ön terbiye proseslerinde avantajlı olmaktadır. Yıkamaların ve ağartmaların ozon takviyeli yapılması, enerji ve su tasarrufu sağlamakta, yıkama kimyasallarının kullanımını düşürmekte, yıkama tekrarlarını azaltmakta ve proses sürelerini kısaltmaktadır.

Denim Kumaş Üzerinde Ozon Gazı Kullanımı

Günümüzde ozon yaygın olarak denim mamullerin yıkanması sırasında oluşan ve sıklıkla karşılaşılan problemlerden biri olan geri boyama problemini giderme amacıyla kullanılmaktadır. Denim mamullerin yıkanması sırasında ceplik, etiket gibi aksesuarların banyodaki indigo boyarmaddesi ile kirlenmesi ve banyodaki indigo boyarmaddesinin mamül üzerine çökerek, beyaz olan atkı ipliklerinin kirlenmesine ve mamul görünümünün bozulmasına neden olan geri boyama problemi kuru ortamda tamburlu yıkama makinelerinde ozon gazı ile 5-10 dakika gibi kısa bir işlem süresinde etkili şekilde giderilebilmektedir. Ayrıca ozonla yapılan ağartma işlemleri; yıkama sektöründe sıkıntı yaratan toksik etkisi bulunan kimyasalların ortadan kalkması, sodyum hipoklorit yerine kullanılması açısından son derece önemlidir. Ayrıca denim mamüllere ozon ile efekt vermek, maliyet açısından da avantajlıdır; çünkü ozon oda sıcaklığında uygulandığından yüksek miktarda enerji tasarrufu sağlamaktadır

Tekstil Atık Suyunda Atık su arıtımında ozon kullanımı

Sanayide yaşanan en büyük problemlerden biri de, işletmelerde atık ve atık su kimyasal değerlerinin, insan ve çevre için tehdit edici boyutlara ulaşmasıdır. Ozon, zehirli kimyasallar ihtiva eden atık ve atık sularda etkili bir dezenfeksiyon sağlarken, insan ve doğa için koruyucu bir görev üstlenmektedir. Pek çok endüstri kuruluşu, yüksek maliyetler ile arıtma tesisleri kurmalarına rağmen, yeterli ve etkili bir işlem yapamamaktadırlar. Ozon, bilinen tüm yöntemlerden daha etkili ve daha ucuz bir yöntemdir, işletme maliyeti çok düşüktür. Ozonun atık suda, renk ve KOİ (kimyasal oksijen ihtiyacı) gideriminde, atık su arıtma tesisinde oluşan biyolojik çamur miktarını azaltmada ve atık su arıtma tesisi çıkışında dezenfeksiyon amaçlı kullanımı söz konusudur. Ozon, atık suda %99’a varan oranda renk giderimi sağlamaktadır Ozon gazı, boyarmadde molekülüne renk veren konjuge çift bağı kırarak renksizleştirme sağlamaktadır.