Tarımda Ozon Gazı Kullanımı

 

               Tarım sektöründe yakın zamana kadar çeşitli kimyasallar kullanılmaktaydı. Ancak bu kimyasalların suda, bitkide ve toprakta kalıntı bırakması ürünle birlikte toprağın ve suyun biyolojik dengesini bozması, ozon sisteminin yaygın olarak kullanılmasına sebep olmuştur.

Ozon gazına 2000 yılında FDA (Dünya Sağlık Örgütü) ve USDA (Amerika Birleşik Devletleri Tarım Dairesi) hem sulamada hem de havalandırmada ozona onay vermesi, tarım sektöründe güvenilirliği konusunda verilen uluslar arası belgedir.

Ozon gazı günümüz dezenfektanları içerisine en etkili olanlarındandır. Ayrıca kimyasal kalıntı bırakmaması, su ve topraktaki oksijen oranını arttırılmış olması toprağın ve ürünün en sağlıklı şekilde yetişmesini sağlamaktadır.

Ozon gazı tarımda, topraklı tarım uygulanmasında, topraksız tarım uygulanmasında, tohum üretiminde, fide üretiminde, sera çiçekçiliğinde, çimleme odalarında, mantar yetiştiriciliğinde vb. bölgelerin dezenfeksiyonunda güvenli ve etkili bir şeklide kullanılmaktadır.

Topraksız Tarımda Ozon gazı Kullanımı

Seralarda çok yüksek oranda bulunan nemli hava, bakteri ve buna benzer canlıların yaşayabilmesi için rahat bir ortam oluşmaktadır.

Topraksız tarımda kullanılan suyun bitki ve ürünün yaşaması, kalitesi için çok önemlidir. Sulama suyu filtre edildikten sonra ozonlama sistemi yapılarak sistemin sürekli dezenfeksiyonu sağlanması mümkün hale gelmektedir. Sistem tam otomatik çalışmaktadır ve gaz/sıvı formunda uygun karıştırma yöntemleriyle uygulama tamamlanmaktadır. Kullanıcı sadece proses değerlerini girerek dezenfeksiyon işlemini tamamlamaktadır. 

 Sisleme Hattında Ozon Gazı Kullanımı

Sera içerisinde nemlendirmede kullanılan sisleme hatlarında ozon gazını sıvı/gaz formunda uygun karıştırma sistemleriyle uygulama yapılmaktadır. Sisleme hattına giden suya, kullanıcının belirlediği ozon değerlerinde tam otomatik olarak sürekli ortam ve hat dezenfeksiyonu sağlanmaktadır.

 

Tohum Yetiştiriciliğinde Ozon Gazı Kullanımı

Tohum üretiminde, tohumun herhangi bir zararlı organizmalar içermemesi gerekmektedir. Bu sağlıklı ve verimli ürün elde edilmesinde en önemli etmenlerden biridir.

Tohum üretiminde kullanılan suyun dezenfeksiyonunda sıvı/gaz formunda, paketlemede ve ortam dezenfeksiyonunda gaz formunda tam otomatik sistemle uygulama yapılarak dezenfeksiyonu sürekli hale getirmektedir.

 Fide Yetiştiriciliğinde Ozon Gazı Kullanımı

Fidenin yetiştirildiği ortamda oluşabilecek mikrobiyal yükler, fide üretimini ve alınacak verimi etkilemektedir. Fide yetiştiriciliğinde damlama veya springleme şeklinde tam otomatik sistemle ozonlu su kullanımıyla çok iyi ve sürekli bir dezenfeksiyon sağlanmaktadır.

Yine fidelerin yerleştiği viyollerin dezenfeksiyonunda ozon gazı etkin olarak kullanılmaktadır.

 

Sera Çiçekçiliğinde Ozon Gazı Kullanımı

Çiçekçilik sektöründe, ozon gazı kullanımı oldukça yaygındır. Depolarda sıcaklık, rutubet, hastalık ve etilen gazı oluşumu çiçekleri olumsuz yönde etkilemektedir.

Kesilmiş çiçeklerin depoda ömrünü uzatmak için ozon gazı kullanımı en ideal yöntemdir. Çiçeklerin yaşama süresini uzatmanın yanı sıra ortamdaki mikrorganizmaları yok ederek herhangi bir hastalığın diğer çiçeklere yayılmasını engellemektedir. Ozon gazı ortamda oluşan etilen gazını yok etmektedir. Bir çok türün depolandığı çiçeklerin güvenli bir depolama ortamı oluşturmaktadır.

Proses  tam otomatik sistemlerle gaz formunda uygulanmaktadır.

  Çimleme Odalarında Ozon Gazı Kullanımı

Çimleme odalarında bitkinin çimlenmesi sırasında ortam havasından kaynaklanabilecek zararlılara karşı tam otomatik sistemle ortam havasının dezenfeksiyonu amacıyla ozon gazının gaz halde ortam havasına verilmesi şeklinde ve sera alanı boş halde sıvı/gaz formunda uygulanarak dezenfeksiyon işlemleri sürekli hale getirilmektedir.

  Mantar Yetiştiriciliğinde Ozon Gazı Kullanımı

Mantarlar kendileri de fungus oldukları için hastalıkları yok etmede kullanılan kimyasallara karşı oldukça duyarlı yapıdadırlar. 

Ozon gazını gaz/sıvı formunda, gıdalar için de güvenle kullanımı onaylanmıştır. Yetiştirme odalarını ve mahsulü temizlemede güvenle kullanılmaktadır. Ozon gazı, kimyasal maddelerin kullanımına oranla çok daha kolay ve güvenlidir. Sıvı/gaz formundaki ozon gazını yüksek konsantrasyonda, mantar yetiştirme odalarında, dolumdan önce etkili bir dezenfektan olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda gaz formunda boş depoların dezenfeksiyonu sırasında havadaki mikroorganizmaları ve hastalık yapan sporları yok eder. Ozon gazı işlevini bitirdiğinde tekrar oksijene dönüşerek ürünü desteklemektedir.

 Uygulama dozajları ve yöntemler ozon gazını mühendislik çözümleriyle proses uygulayıcı firmanızca sağlanacaktır