Sebil & Su Depolarında Ozon Gazı Kullanımı

Su sebilleri ve Su depoları:

Ozon;  Su endüstrisi başta olmak üzere su ürünleri işleme tesislerinde de kullanım sahası bulunan antimikrobiyal özelliğe sahip bir maddedir. En etkili ve kalıntı bırakmayan dezenfektan olduğundan birçok dezenfeksiyon işlemi içinde aktif bir rol oynamaktadır. Özellikle bakteri, küf gibi mikroorganizmaların sebep olduğu hastalıkların önlenmesinde oldukça yararlı bir bileşiktir.

Günümüzde su sebilleri her ne kadar dışarıdan bakıldığında Steril bir ortam gibi gözükse de iç ve dış sebeplerden kaynaklı bir bakteri üremesi söz konusu. Toplu kullanım alanlarında sıklıkla kullanılan Su sebillerinin bulaşıcı hastalık taşıma riski de bulunmak.

Su sebillerindeki kullanım sıklığından dolayı sebillerin dezenfeksiyonu göz ardı edilmekte ya da kimyasallar ile dezenfeksiyonu sağlanmaktadır. Kimyasal maddelerin sağlığı tehdit eden ve kalıcı hasarlar bırakabilen bir madde olduğu kanıtlanmış,  bir çok ülkede kullanımı yasaklanmıştır. Ozon sistemi ile yapılan dezenfeksiyon Klor’a karşın %52 daha etkili olduğu görülmektedir. Sebillerin dezenfeksiyonu için Portatif ozon sistemi ile birlikte %99,9 dezenfeksiyon sağlanmaktadır.

Su sebillerinde ve Su depolarında gözle görünür ya da görülmeyen kirlilikler, sağlığı bozan bakteriler, virüsler, mikroorganizmalar bulunmaktadır. Gözle görünür; kir toz, bakteri yumakları v.b. istenmeyen parçacıklar mekanik temizlik yapılmak sureti ile ortamdan uzaklaştırılmalı, sonrasında ise doğada en güçlü ve kalıntı bırakmayan dezenfektan ozon gazı ile sistem dezenfekte edilmelidir.

Yapılan araştırmalarda su depo’larının %98’inin halk sağlığı tehdit edici boyutta olduğu tespit edilmiştir. Uzun süre temizliği ve dezenfeksiyonu yapılmayan su depolarında fiziksel ve kimyasal kirlenmeler meydana gelmekte ve sudaki mikroorganizmalar aktivitesini arttırmaktadır.

Bu durumun sonucunda da depolarda tifo, kolera, dizanteri, mide ve göz enfeksiyonu gibi hastalıklar oluşmaktadır. Su depolarında ozonla dezenfekte işlemi yapılarak gönül rahatlığı ile su içilebilir.

Uygulama dozajları ve ozon jeneratörü modelinizi belirlemek için ilgili bilgiler ozon gazını mühendislik çözümleriyle proses uygulayıcı firmanızca sağlanacaktır.

ÖRNEK UYGULAMA İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ VİDEOUYU İZLEYİNİZ