Endüstriyel Koku Gidermede Ozon Gazı Kullanımı

            Ozon gazı kokuya sebep olan mikroorganizmaları ve kokuya neden olan maddeleri yok ederek ortam havasını daha kullanılabilir hale getirir aynı zamanda ortam havasında dezenfeksiyon sağlar. Mevcut çevre koşullarının iyileştirilmesi ve yasal zorunluluklar sebebiyle koku gideriminde ozon gazı çok etkili olarak kullanılmaktadır. Ozon gazı kullanım kolaylığı, diğer koku giderme yöntemlerine göre daha hızlı etkisi ve ekonomik olarak daha avantajlı olması tercih sebebi olmaktadır.

Koku gideriminde ozon gazı uygulaması endüstriyel ve yaşam alanlarının güvenli ve etkili olarak uygulanmaktadır.

Koku Gideriminde Endüstriyel Ozon Gazı Uygulamaları

Ozon gazı bilinen en güçlü oksitleyicilerden biridir. Endüstriyel uygulamalarda kokuya neden olan fabrika ya da uygulama bölümünün çıkış bacasına ozon gazı uygun proses yöntemi ile uygulanmaktadır. Uygulama lokal ya da statik etkiyle gaz formatında verilmektedir.

Uygulamanın öncesinde ve sonrasında resmi ya da akredite kuruluşlar tarafından ölçüm raporları alınarak uygulamanın doğruluğu test edilmektedir. Uygulama dozajları ve yöntemler ozon gazını mühendislik çözümleriyle proses uygulayıcı firmanızca sağlanacaktır.

Koku Gideriminde Yaşam Alanları Ozon Gazı Uygulamaları

Ozon gazı yaşam alanları içerisinde koku giderimi sağladığı gibi, ortamın dezenfeksiyonunu sağlamaktadır. Uygulamalarda otomotik, manuel olarak ozon gazını ortama gaz olarak vermek mümkündür.

Uygulama alanları içerisinde lavabolara, otel odalarına, yaşam alanlarına, otomobil, minibüs ve otobüs içerisine, mutfak  odalarına, hastane odaları vb. bölgelerde aktif olarak uygulanmaktadır. Uygulamalar sabit cihazlarla ya da portatif cihazlarla uygulanmaktadır.

Uygulama dozajları ile ilgili bilgiler ozon gazını mühendislik çözümleriyle proses uygulayıcı firmanızca sağlanacaktır.