İçme Suyunda Ozon Gazı Kullanımı

                    Ozon oksidasyon gücü çok yüksek ve bilinen en güçlü dezenfektandır. Yüksek oksidasyon gücü bakterilerin yok edilmesinde tam etkin durumdadır. Suya ozonun 4 ile 10 Dakika arasında uygulanması dezenfeksiyon için yeterlidir. Kimyasal kalıntı bırakmaması, düşük maliyet ve düşük işletme giderleri nedeniyle de uzun süredir yaygın olarak güvenle kullanılmaktadır.

Ülkemizde de yaygın olarak kullanılan içme ve kullanma suyunda ozonlama işlemi 1982 yılında ozon gazı, şişelenmiş suda kullanılması için FDA (Dünya Sağlık Örgütü) Genel Olarak Güvenilebilir (GRAS) deklarasyonu yayınladı ve ozonun güvenli olduğunu ilan etti.

Virüsler çok küçük boyutlarda olduğu için parazitik bir biyolojik kümeler oluşturmaktadır. Virüslerin bakteri filtreleri ile tutulmaları mümkün değildir. Suyun durumuna göre 0.1  ile 0.5 mg/lt ozon %99.99 oranda bakterileri öldürmesi için yeterlidir.

Ayrıca ozon gazı çok güçlü oksidasyon yapısı nedeniyle sudaki demir, mangan, arsenik gibi insan sağlığı açısından son derece tehlikeli olan maddeleri de okside etmektedir.

Ozon gazı uygulanacak suyun özelliğine,debisine ve ağır metal oranına göre uygun karışım ve ozon kontrol sistemi ile montajı sağlanmaktadır. Sistem tam otomatik kontrolle çalışmakta olup, dezenfeksiyon sürekli hale gelmektedir.

İçme ve kullanım suyunda ozon sistemi birçok ülkede yasal zorunluluk hale gelmesinin yanı sıra ülkemizde de yasal mevzuatta yer almaktadır.

İçme ve kullanım suyunda en etkili ve en sağlıklı yöntem ozonla zenginleştirilmiş hava yöntemi olduğu yapılan deneylerle ve verilmiş olan uluslararası belgelerle belirtilmiştir.

 

Uygulama dozajları ile ilgili bilgiler ozon gazını mühendislik çözümleriyle proses uygulayıcı firmanızca sağlanacaktır.