Akuakültür / Balıkçılık Sektöründe Ozon Gazı Kullanımı

 

                  Ozon gazının akuakültür sektöründe kullanımı uluslararası kuruluşların güvenli kullanımının deklare etmesiyle birlikte yaygın olarak kullanılmıştır.

Sektörde ozon gazı kullanımı, akvaryum ve deniz ürünlerinde, deniz ürünlerinin işlenmesinde, sektörün içerisindeki kritik alet,edevat dezenfeksiyonunda, ve nakliye işlemlerinde kullanımı oldukça etkindir.

Akvaryum ve Deniz Ürünlerinde Ozon Gazı Kullanımı

 Ozon gazı balık yetiştiriciliğinde su kalitesini yükselten, hızlı büyüme ve gelişme sağlayan, mortalite oranını düşüren, balıklar için zararlı organik maddeleri yok eden, suyun dezenfeksiyonunu ve oksijen bakımından zenginleşmesini sağlayan son derece güvenilir bir gazdır.

Ozon uygulaması sudaki total organik karbon (Total Organic Carbon, TOC) oranını %15'lere kadar çekebilmekte, sudaki nitrit düzeyi ile suyun bulanıklılığını azaltmakta ve sudaki katı maddelerin oksidasyonunu sağlayarak uzaklaştırmaktadır.

Artan ozon dozuna bağlı olarak sudaki kimyasal oksijen tüketimi (Chemical Oxygen Demand, COD) ile total organik karbon (Total Organic Carbon, TOC) oranları ve renk değişimi (berraklık) oranları oldukça verimkardır.

Nitrit balıklar için toksik olmasına rağmen nitrat zehirsizdir. Ozon gazı nitriti nitrata okside eder. Böylece bir bakıma nitrobakterlerin görevini üstlenerek balıklar için toksik olan sudaki nitrit konsantrasyonunu düşürür

Balık yetiştiriciliğinde uygulanacak ozon dozu, ortamdaki balık sayısı, balık büyüklüğü, suyun miktarı, suyun tatlılık-tuzluluk oranı, pH ve sıcaklık gibi faktörlere bağlıdır.

Deniz Ürünlerinin İşlenmesinde Ozon Gazı Kullanımı

Diğer dezenfeksiyon yöntemlerine göre ürünün üzerinde kimyasal kalıntı bırakmaması, ürün raf ömrünü uzatması, çok daha etili olması ve maddi avantaj sağlaması nedeniyle yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Uygulama ürünün işleme sırasında gaz/sıvı formunda uygulanmaktadır. Uygulama dozajları ile ilgili bilgiler ozon gazını mühendislik çözümleriyle proses uygulayıcı firmanızca sağlanacaktır.

Alet Edevatlarının Dezenfeksiyonunda Ozon Gazı Kullanımı

Ürünlerin işlenmesinde kullanılan alet edevat ve kasaların yıkanmasında uygulanan ozon gazı ürünün üzerine gaz/sıvı formunda uygulanmaktadır.

Uygulama alet edevatlara gaz/sıvı formunda uygulanmaktadır. Uygulama dozajları ile ilgili bilgiler ozon gazını mühendislik çözümleriyle proses uygulayıcı firmanızca sağlanacaktır.

Deniz Ürünlerinin Nakliyesinde Ozon Gazı Kullanımı

Ürünlerin nakliyesinde ozon gazı kullanımı, dezenfeksiyon zincirinin kimyasal kalıntı bırakmayan, ve  çok daha etkili olan ozon gazı çevreci ve maddi katkısı nedeniyle tercih edilmektedir.

 

Uygulama nakliye sırasında ve öncesinde gaz formunda uygulanmaktadır. Uygulama dozajları ile ilgili bilgiler ozon gazını mühendislik çözümleriyle proses uygulayıcı firmanızca sağlanacaktır.